google-site-verification=CF9Obg-D81azpuvUsHZxyNi8YMqWensj6FAVQIzwc4k

Privatlivspolitik 

Her kan du læse hvordan vi behandler dine persondata

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

CLM Juridisk Rådgivning er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, du har sendt til os.

Den dataansvarlige er Claudia Mink. 

Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

CLM Juridisk Rådgivning
Caroline Amalie Vej 20
5700 Svendbirg

CVR-nr.: 40 24 18 76

Telefon: 81 71 61 33

E-mail: claudia@clmjura.dk

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at levere det produkt du har købt af os. De personoplysninger som er nødvendige til dette er, Navn og stilling. 

Derudover behandler vi ikke personoplysninger, på vores opfprdring. 

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

 

Modtagere af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre. Da al behandling foregår hos os selv. 

Har du skrevet til udtalelse til vores hjemmeside vil denne blive vist med din virksomhed eller forening som afsender. 

Opbevaring af dine personoplysninger

Oplysningerne der bruges i forbindelse med fakurering vil blive slettet efter 5 år, jf. bogføringsloven. 

Personoplysninger der indgår i de enkelte opgaver, vil blive slettet efter 2 år. 

 

Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I helt særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Det bemærkes i den sammenhæng, at arkivformål er at betragte som vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder.